Kokoukset

Kutsu vapaamuotoiseen sukutapaamiseen ja vuoden 2017 sääntömääräiseen varsinaiseen kokoukseen Mikkeliin 5.-6.8.2017

 

Suurenna kuva hiiren näppäimellä.

Sukututkimuksen eteneminen

Sukututkijamme Ari Kolehmainen on selvitellyt Lyytikäisten aikaisempia vaiheita, joita ei pysty yksistään kirkonkirjoista selvittämään. Seuraavista linkeistä löytyy lisää tietoa tutkimuksen tämän hetken tuloksista. Lyytikäisten sukuhaarojen varhaisvaiheita 1500 – 1600-luvuilta.pdf  ja
Lyytikäisten alkuvaiheita.pdf.

Huhtikuun 2017 jäsentiedote

Tiedote sisältää kutsun Sukuseura Lyytikäiset ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokous pidetään Mikkelissä su 6.8.2017. Kaksipäiväinen sukutapahtuma alkaa jo la 5.8.2017 Mikkelin historiallisiin nähtävyyksiin tutustumisella ja muulla vapaalla ohjelmalla. Tiedote avautuu tästä linkistä.

Sukusanomat nro 2017/1 on ilmestynyt

Sukusanomissa kerrotaan vuoden 2016 sukutapaamisesta Vantaalla 8.1.2016 Kuulutko sukuuni -tapahtumasta, lehdessä on mm. sukututkija Ari Kolehmaisen haastattelu sukututkimustyöstä yleensä ja hän valottaa myös hiukan projektin tilannetta Lyytikäisiä koskevassa tutkimuksessaan.

Tästä linkistä avautuu Sukusanomat 2017/1.

Vuoden 2016 sukutapaaminen

Sukutapaaminen järjestettiin la 8. lokakuuta, Vantaalla järjestetyn Kuulutko sukuuni tapahtuman yhteydessä. Sukusanomissa nro 2017/1 kerrotaan tapahtumasta ememmän.

Syyskuun 2016 jäsentiedote

Tiedote sisältää mm. sukukokouskutsun ja Kuulutko sukuuni -tapahtuman ohjelman. Näppää tätä linkkiä.

Sääntömääräinen varsinainen sukukokous ja sukutapaaminen järjestettiin Valamossa 01. – 02.08.2015

Lauantai-iltapäivän aikana tutustuimme mm. Lintulan nunnaluostariin, Varistaipaleen kanavaan ja kanavamuseoon. Nelisulkuinen kanava on Suomen suurin, pudotuskorkeudeltaan 14,5 m.

Sunnuntaina järjestetyn varsnaisen sukukokouksen yhteydessä Munkki Simeon, luostarin pääopas, tiedottaja, esitelmöi erittän mielenkiintoisesti ja yleisöön menevästi sukulaisuudesta ja sukulaissuhteista eri kultuureissa ja eri aikakausina.

Sukuseuran hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edellen kaksivuotiskaudeksi Kari Lyytikäinen. Sukuseuran sääntöjen mukaan hallitus valitaan kahdeksi vuodeksi, jonka jälkeen kaikki jäsenet ovat erovuorossa. Sukuseuran hallitukseen, sen perustamisesta lähtien yhtäjaksoisesti kuulunut Reijo H. Lyytikäinen pyysi, että häntä ei valittaisi jälleen uudelleen ja ehdotti valittavaksi Helena Lyytikäistä, joka myös valittiin. Helena  on toiminut hyvin ansiokkaasti mm. Sukusanomien taittajana ja vastannut myös Sukusanomien painamisesta. Muut edelliseen hallitukseen kuluneet jäsenet valittiin uudelleen.

Heinäkuun 2015 jäsentiedote

Sisältää mm. sukukokouskutsun, tapahtuman ohjelman ja majoitustietoa. Näppää tätä linkkiä.

Vuoden 2014 sukutapaaminen

Sukuseuran sääntöjen 8§:n mukaan sääntömääräinen, varsinainen sukukokous järjestetään kerran kahdessa vuodessa, joten 2014 ei kokousta järjestetty.

Edellä mainitusta syystä sukuseuran hallitus kutsui jäsenet ja kaikki Lyytikäis-suvuista kiinnostuneet 11.-12.10.2014 Vantaalle sukutapaamiseen, ”Kuulutko sukuuni” -tapahtuman yhteydessä. Seuralla oli oma esittelyosasto tapahtumapaikalla. Kiinnostusta sukuseuraamme kohtaan oli huomattavan paljon.

Päivien aikana tapahtui paljon muutakin, sillä paikalla oli paljon eri sukuseurojen edustajia ja muita asiaan liittyviä tahoja.